Typisk totalt energibehov for familie med to barn:·

Element Energi
Oppvarming 11.000 kWh
Vannvarming 3.500 kWh
Lys 2.000 kWh
Vannseng 1.400 kWh
Tørkeskap 800 kWh
Fryser 800 kWh
Komfyr· 700 kWh
Oppvaskmaskin 500 kWh
Kjøleskap 500 kWh
Vaskemaskin 500 kWh
Kaffetrakter 200 kWh
TV 180 kWh
Motorvarmer· 180 kWh
Stereo· 100 kWh
Strykejern 80 kWh
Sum: 22.440 kWh

Kontroll av energibehovet

For fast eller flytende brensel finnes netto energi ved å benytte følgende virkningsgrad (erfaringsverdier)
  • Olje: 70%
  • Parafin: 75%
  • Ved: 65%

Korreksjonsfaktor for energibehovet:

Bygningskategori 1 2 3
Sted Vegg 10 cm
Tak 15 cm
Gulv 15 cm
Vindu 2-lags glass
Vegg 15 cm
Tak 20 cm
Gulv 20 cm
Vindu 3-lags glass eller 2-lags energiglass
Vegg 20 cm
Tak 25 cm
Gulv 20 cm
Vindu 3-lags glass eller 2-lags energiglass
Karasjokk
Kirkenes
Tromsø
Lillehammer
Bodø
Oslo
Kristiansund
Bergen
1,46
1,27
1,18
1,16
1,08
1,00
0,91
0,87
1,17
1,02
0,94
0,93
0,86
0,80
0,73
0,70
1,02
0,89
0,83
0,81
0,76
0,70
0,64
0,61
·

Eksempel

Enebolig på 100 m² og isolasjonsstandard tilsvarende bygningskategori 2 i Bodø:
·
Totalbehov, støm avlest på hovedmåler:
Totalbehov, olje avlest ved målinger:
10.200 kWh pr. år
1.860 liter pr. år

Totalbehov pr. år: 10.200 kWh + (1860 * 10 * 0,7) kWh = 23.220 kWh.
Middels energibehov i følge figur vist under energibehov er 19.000 kWh/år. Korreksjonfaktor for bygningskategori 2 i Bodø er ifølge tabell vist over = 0,86.
Korrigert energibehov blir da: 19.000 kWh/år*0,86 = 16.340 kWh/år.
Et energibehov på 23.220 kWh/år er altså vesentlig høyere enn normalt, og enøk- potensialet er i størrelsesorden 30-40%.