U-verdier for vindu

Ettlags (enkle) glass ca. 5.0
Koblede glass: ca. 3.0
Tolags glass: ca. 2.8
Trelags glass: ca. 2.0
Tolags energiglass, vanlig: ca. 1.6
Tolags energiglass, best: ca. 0.75
U=Varmegjennomgangs koeffisient [W/m2K]
K=Kelvin=delta t
Q her er effekt (skulle vært Q med "prikk" over]

Overført varmeeffekt:
Q[W]=A[m2] x (tvarm-tkald)[K] x U[W/m2K]

Her ser man altså at varmegjennomgangen er proporsjonal med areal, temperaturforskjell og U faktor.

Den samme formelen gjelder for all type "varmeveksling".

Har man væskestrøm benytter man spesifikk varmekapasitet og sirkulasjonsmengde for å regne ut avgitt varmeeffekt:

Q[W]=Cp[kJ/KgK] x Gs[kg/s] x (tinn-tut)[K]

Cp=Spesifikk varmekapasitet[kJ/KgK]
Gs=Sirkulert medie[Kg/s]

Cp Vann=4,186 kJ/KgK
Cp Luft=1,005 kJ/KgK