Login

Ekvivalenter

Ekvivalenter
Effekt Ekvivalenter
Skriv inn verdien du ønsker å konvertere:
Fra: Hp
Metric hp
Kw
Poncelets
Kg-m/sec
Ft-lb/sec
Kcal/sec
Btu/sec
Til: Hp
Metric Hp
Kw
Poncelets
Kg-m/sec
Ft-lb/sec
Kcal/sec
Btu/sec

Masse (vekt) Ekvivalenter
Skriv inn verdien du ønsker å konvertere:
Fra: Kilograms

Grains

Troy Ounces
Avoirdupois Ounces*
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds*
Short Tons
Long Tons
Metric Tons
Til: Kilograms

Grains

Troy Ounces
Avoirdupois Ounces*
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds*
Short Tons
Long Tons
Metric Tons


* Also known as Apothecary Ounces and Pounds

Trykk

Skriv inn verdien du ønsker å konvertere:
Fra: megadynes/
cm2
kg/
cm2
lb/
in2
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H20*
Inches
H20*
Feet
Til: megadynes/
cm2
kg/
cm2
lb/
in2
atmos-
pheres
Hg*
Meters
Hg*
Inches
H2O*
Meters
H2O*
Inches
H20*
Feet


*Standard columns of Mercury at 0o C, g = 980.665 cm/sec/sec
Standard columns of Water at 60o F, g = 32.1756 ft/sec/sec
Temperatur
Endre ett av feltene - trykk så på konverter for å beregne ekvivalente temperaturer
Farenheit: Centigrade:
Rankine: Kelvin: