Login

NEK 400-2010 823.433

I NEK 400-2010 kom det inn et nytt kapittel, 823: Elektriske installasjoner i boliger.

Boliger er i NEK 400 definert som alle typer boenheter, for eksempel enebolig, tomannsbolig, leilighet og hytte.

Når det gjelder koordinering mellom ledere og vern har det kommet endrede krav for ledertverrsnitt mindre eller likt med 4mm2 i boliger. 

Kravet før var i NEK 400-433.1

Krav 1:

Ib  ≤  In  ≤  Iz

Krav 2:

I ≤  1,45 x Iz

For disse tverrsnittene er det også et tilleggskrav i NEK 400-533.2 om maksimal vernstørrelse i forhold til forlegningsmåte og tverrsnitt.

Vær klar over at disse kravene fremdeles gjelder for alle andre installasjoner.

Kravene for installasjon i boliger er i NEK 400 : 2010- 823.433.1

Krav 1:

Ib  ≤  In

Krav 2:

I2  ≤  Iz

Vi skal se på hvordan dette nye kravet vil forholde seg til et standard vern med B-karakteristikk. Vi setter Ib lik In er lik 16A, forlegningsmåte A1, som er den mest benyttede forlegningsmåten i boliger, og to strømførende ledere (PN).

Krav 1:

Ib  ≤  In

16A  ≤ 16A

Dette er i orden.

Krav 2:

I2 ≤ Iz

1,45 x 16 ≤ 19,5A

23,2A ≤ 19,5A. Dette går ikke. Her blir venstre side større enn høyre side og krav 2 er ikke oppfylt. Det er stort sett ved bruk av 16A og 20A vern vi får dette problemet.

For å oppfylle kravet har vernprodusentene kommet med nye vern for disse installasjonene. Det er vernets I2som nå er for høy. En produsent har valgt å forandre vernets Itil 1,3 x In og sette ned vernets In til 15A.

Eksempel 1:

I2  ≤  Iz

1,3 x 15A  ≤  19,5A

19,5A  ≤  19,5A, dette går bra.

En annen produsent har valgt I2 til 1,2 og beholdt vernets In på 16A.

Eksempel 2:

I2  ≤  Iz

1,2 x 16A  ≤  19,5A

19,2A ≤  19,5A, dette går bra. 

Ved bruk av vern på 20A, som ofte brukes for kurs til komfyr, vil et vern med I2 på 1,3 x In gå bra, i og med at Iz for to PN 4mmmed forlegningsmåte A1 er 26A.

I2  ≤  Iz

1,3 x 20A  ≤  26A

26A ≤  26A, dette går bra.