Login

Antennenett

Anlegg med ett uttak


 

Det enkleste antenneanlegget består gjerne av en enkel antenne, en koaksialkabel og en antennekontakt. Et slikt anlegg kan vi f.eks. bygge på en hytte. Her benytter vi en enkel antennekontakt med en demping på 1 dB. Denne kontakten inneholder en ferdig koblet endemotstand. Du kan ikke ha flere kontakter i et slikt anlegg.

 

Anlegg med flere uttak 

 

Det finnes to måter å koble et antenneanlegg på. Man kan velge å koble dette som serienett, som stjernenett, eller som en kombinasjon av disse.

 

Serienett

Stjernenett

Serienettet var den normale måten å bygge antenneanleggene på når man installerte bygg med felles antenneanlegg. Dette ble gjerne kombinert med et stjernenett dersom man hadde behov for flere sløyfer.  

   

Stjernenettet går ut fra en fordeler med en kabel til hvert enkelt antenneuttak. I moderne anlegg, hvor det finnes kabel-TV eller parabolantenner, bygger man stjernenett.

Kombinett

   

Det er også vanlig at man bygger en kombinasjon av disse to anleggstypene. Man kan f. eks. legge et stjernenett fram til et antenneuttak i hver enkelt leilighet i et rekkehus. Fra disse antenneuttakene kan man så legge opp en ny kontakt i et serienett innen hver enkelt leilighet.

Når man bygger et slikt anlegg, er det viktig at man benytter riktige kontakter på riktig sted i anlegget.  

Man kan kjøpe 3 forskjellige kontakter som er beregnet til uttak av antenner.